۱۳۸۹ اسفند ۵, پنجشنبه

به‌ره به‌یان

به ره به یانان له کاتی هه ڵمژینا
له کاتی باوه ش و یه کتر گوشینا
له قه ڕچه و گڕمۆ گاڵی پیکه نینا
له کاتی یه ک گرتنه ئامیز
له کاتی باوه ش کردن به گشت هیز
له به ر به یانی سپێد و و بیداری ڕۆژ
نه مانی شه و هاتنی تاو . لۆژه لۆژ
ئه و کاته که ده مت ده نێه سه ر لیۆ
به عه ینی دلۆپی شه ونمی میۆ
به ره به یانه لاشه گه رم و زمان ته ر
یه ک مژین و یه ک گۆشین هه تا سه ر
ده ئالێن به یه ک دا هه ر وه کو مار
پۆنگ ده خۆن له سینه دا . وه کۆ باڕ
به هیوری به هیواشی لێۆ ده جولیی
نه ک به ژاکی له شی ، جه رگت بسۆتێ
هه زار جار خۆتان ده که ینه قوربانی یه ک
وه فات هه یه به چه شنی وه فای سه گ!!!
به م شیعره ده ت خه مه بیری باوه ش ؟!
نالیم .زیاتر .! له عنتیش کێت ده ڵیم چش!؟
پیا وه تن بو .. شیعرم به ، به یان دا
بو کاتی باوه ش و ماچ و حه زان دا
له کاتی گه رمو گۆری هه ناو له گه ل له ش
ئه و کاته یار به خه ستی ده گریته باوه ش
هه ر کاتی شه قی ماچه و شه قی گان !
هه ر ئه و کاته خنجێر ده ڕواته کالان !!
ده به ن گه نجیکی تربه ڕه وه و قه ناره !
گه ردنیک ده چیته ناو ته ناف و سیداره !
تویش له ناو سه فا و به زم ئه هانگ !
به دور له خه م هه ر وه ک مه نگ
بڵی ئه ی یار به قوربانی بالات بم !!
تا هیزم هه یه جاڕیکی تر به حیرانت بم !!
هه ر له به ره به یان دا ده ڕوات به ره و مه ڕگ
ئه تویش هه لمژه کولمان هه تا ڕه گ
نه کی دڵی عاجز که ی .!لیلا بتۆڕیت
به م به یانه خۆین له قه ناره ده چوڕیت !
ئاخ چه ن به سازی چه ن به که یفی
ئازا و قاڕمان له باوه ش دا ده پیڤی ؟؟
تون تون بگووشه نه کا دواچووڕی بێت
گه ر با له م کونه بێت نوره ی تویش دێت!!!
دونیا چه ڕخه که عه جب ناجۆر چه ڕخیکه
که سیک له دار که سیکی تر به به له چه که یفه که !!!
قانوونی دونیا ده بی چه رخه که ی وا بگڕیی
ئه و ده کۆژڕیت ئه ویش وه ک که ڕ به په ڕی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر