۱۳۸۹ اسفند ۵, پنجشنبه


                                                                                                         
هه ڕ وه کو که ڕ
ته نانه ت سۆک تر له که ڕ
جۆته ده هاوین!
ده زه ڕینین!
ده نه ڕینین!
ڕۆژان و شه وان بی
هه دا دان
له ده ڕگای مالی خاوه نمان دا.
هه تا دل گڕتی به ده نگ به ڕز زه ڕاندمان,
باڕمان بڕد. باڕمان هینا!
به بی کۆپان
که چی ئه ڕک و زه ڕین,
نه بوو به مشتیک جۆ!
بۆ به زیش
بیکه نه به ڕمان

ته یب هوشیاڕ
ژانویه 02 ·2011

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر